Turoppdrag

Lei en buss med sjåfør Vi tilbyr busser med inntil 61 sitteplasser til alle typer turer

Kontakt oss på trafikkleder.tur@unibuss.no eller telefon 94172944 for alle turoppdrag.