Support og hittegods

Har du glemt noe? Eller trenger du annen assistanse?

Gjenglemte eiendeler vil bli tatt vare på av oss og levert til Trondheim politikammer etter fastsatte rutiner.

Det er kun verdisaker som lommebøker, mobil, nettbrett/PC, ID-bevis og briller som blir levert til Trondheim politikammer.

Unibuss Ekspress destruerer hittegods utover verdisaker nevnt ovenfor etter 2 uker. Dette skyldes at vi ikke kan levere annen type hittegods til Trondheim politikammer.

Kontakt oss:

Support åpningstid: Hverdager mellom klokken 08:00 - 11:30 / 12:00 - 16:00

Besøksadresse: Bratsbergvegen 23, 7037 Trondheim

Telefon: (+47) 46 84 22 18

E-post: vaernes@unibuss.no