Værnes-Ekspressen

Billetter og priser Support og hittegods Rutetider På bussen

Coronavirus

Unibuss Ekspress gjør det som kan gjøres for å hjelpe til med å bekjempe Corona pandemien.

Vi innførte omfattende strakstiltak når det ble bekjentgjort i mediene at dette ville ramme Norge og innfartsårene inn til landet.

Noen av tiltakene som vi har innført pr. i dager er som følger.

 • Informasjon om hygiene henger på dørene, ved fører plass og dører.
 • Ha Antibac tilgjengelig ved påstigning til kunder. Kunder skal benytte dette når de går om bord i bussen.
 • Forhånds kjøp billett og ikke betale med kontant.
 • Sperre av/lukke den fremste døra påstigning ved bakdøren. Sjåføren vurderer selv om han vil gjøre dette, men vi henstiller til publikum å overholde dette.
 • Sperre av de 2 (to) fremste seteradene med sperrebånd.
 • Sjåførene får utdelt antibac (gel) til eget bruk.
 • Intensivere kraftig renhold av bussene.
 • Sjåføren skal foreta billettering ute.
 • Henstille til at passasjerene setter inn bagasje selv.
 • Bruke engangshansker ved håndtering av bagasje.
 • Passasjerer sitter med så stor avstand som mulig inne i bussen

Unibuss Ekspress vurderer til en hver tid nye tiltak.

Nyhet