Værnes-Ekspressen

Billetter og priser Support og hittegods Rutetider På bussen

Beregn god tid

Vi oppfordrer alle som skal reise med fly fra Værnes om å beregne å ankomme Værnes i god tid før flyavreise. Dette gjelder spesielt i rushtiden og fredager generelt. Periodevis vil det være veiarbeid på vei ut til Værnes og stengte tuneller. Dette da ny 4-felts vei er under bygging. Dette kan føre til periodevise forsinkelser.