Værnes-Ekspressen

Billetter og priser Support og hittegods Rutetider På bussen

Coronavirus

Unibuss Ekspress gjør det som kan gjøres for å hjelpe til med å bekjempe Covid-19 pandemien.

Vi innførte omfattende strakstiltak når det ble bekjentgjort i mediene at dette ville ramme Norge og innfartsårene inn til landet.

02.07.20 ble det publisert en oppdatert smittevernsveileder fra FHI. Myndighetene (FHI) opplyser at hele Norge nå er nedjustert til tiltaksnivå gult.

Den oppdaterte veilederen for kollektivtransport legger opp til større kapasitetsutnyttelse i busser og annen kollektivtransport ut fra reduksjon av smittefare nivået.

For Værnes ekspressen betyr dette at vi fortsatt skal ha ledige seter i flybussene.

  • Reisende som har mistanke om smitte av Covid-19 skal ikke reise med Værnes ekspressen.
  • Informasjon om hygiene henger på dørene ved fører plass.
  • Passasjerer sitter så langt bak sjåføren som mulig.
  • Fremre dør er sperret, påstigning ved bakdøren.
  • Intensivere kraftig renhold av bussene.
  • Sjåføren skal foreta billettering ute der dette er mulig.
  • Henstille til at passasjerene setter inn bagasje selv.
  • Passasjerer sitter med så stor avstand som mulig inne i bussen

Link til FHI´s komplette smittevernsveileder for kollektivtransport:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19

Unibuss Ekspress vurderer til en hver tid nye tiltak.

Nyhet