Reiseinfo

Vi ønsker våre reisende en trygg og behagelig reise

  • Følg sjåførens anvisninger
  • Benytt alltid sikkerhetsbelte
  • Husk bagasje og personlige eiendeler når du forlater bussen
  • På bussen har du magasinene The List og Midtpunkt tilgjengelig, les deg gjerne opp på hva som skjer i Trønderhovedstaden
  • Vis hensyn til andre reisende ved bruk av mobiltelefon