Reiseinfo

Vi ønsker våre reisende en trygg og behagelig reise

  • Følg sjåførens anvisninger
  • Benytt alltid sikkerhetsbelte
  • Husk bagasje og personlige eiendeler når du forlater bussen
  • Billett kjøpes på www.vaernesekspressen.no eller hos billettvert på Værnes
  • Vi tilpasser avganger fra Værnes til Trondheim på flyankomster. Ved flyforsinkelse, så kan bussen bli holdt igjen
  • Vis hensyn til andre reisende ved bruk av mobiltelefon
  • Mat er ikke tillat å nyte i bussen grunnet andre passasjerers allergi og renhold i bussen.